Drevum 

Obloženia okien

Obloženia okien sú drevené masívne obložky okien. Môžu sa montovať buď z exteriérovej, interiérovej strany, alebo z oboch. Používajú sa najčastejšie pri drevených domoch, zruboch, kde je to jedným z možných spôsobov montáže okien, najdrahší, ale určite najkrajší a najpraktickejší.
Montujú sa však aj na rôzne „imidžové“ stavby: vinohradnícke domy, vidiecke sídla, prípadne naopak na moderné a architektonicky výnimočnejšie stavby. Je to veľmi efektný prvok, aj keď je potrebné priznať, že okrem spomínaných zrubových domoch je to viac menej estetický prvok stavby.

     
 
   

Okenice

Okenica je viac len ako ochrana okna pred slnkom a nepriaznivým počasím. Či ide o okenicu jednoduchú, alebo zloženú z viacerých krídel, je okrem jej funkcie ochrany majetku dôležitý aj jej estetický tvar. Časom jej ochranná funkcia ustupuje do pozadia, lebo pri moderných oknách je možné inštalovať rôzne prvky pasívnej a aktívnej bezpečnosti za veľmi rozumnú cenu. Naopak do popredia vystupuje jej estetická funkcia.

       

Existuje množstvo tvarových riešení a aj spôsobov montáže k oknám:

a) Na obloženia okien, kde sa okenicové kovanie montuje na obložky.
b) Do stien, kovanie sa montuje do vonkajšej špalety, je to najkomplikovanejšie riešenie a aj s najväčším nárokom na presnosť.
c) Priamo do okenných rámov, kde moderné okenicové kovanie umožňuje bezproblémové otváranie okeníc na steny mimo špalety.

Množstvo riešení je možná vďaka modernému a flexibilnému okenicovému kovaniu.

           


Drevum, (c) 2006, vytvorilo: MaM multimedia, s.r.o.