Drevum 


Drevum – Kde sa drevu daríAk Vás naša ponuka výrobkov a služieb zaujala, neváhajte sa s nami kedykoľvek skontaktovať prostredníctvom pošty, telefonicky, faxom alebo e-mailom. Zamestnanci spoločnosti Drevum Vám ochotne poskytnú všetky informácie o našich výrobkoch a oboznámia Vás s výrobnými, platobnými a ostatnými podmienkami.

Zároveň Vás pozývame do výrobných priestorov spoločnosti Drevum, s.r.o., kde máte možnosť vidieť vyrábanú produkciu a porovnať svoje predstavy so skutočnosťou. V prípade záujmu Vám umožníme osobne navštíviť a uvidieť výrobky Drevum na doteraz realizovaných stavbách.

Tešíme sa na budúcu spoluprácu.

Kontakt:

DREVUM OK, s.r.o. ,Tichá 4/a, 010 01 Žilina, Slovenská republika

Mobil: 0903 566 317

e-mail: drevum@drevum.sk

IČO: 512 14 644, IčDPH: SK2120632822


Drevum, (c) 2006, vytvorilo: MaM multimedia, s.r.o.