Drevum 

Naše okná, resp. dvere sú vyhotovené vo vysokej kvalite a z hodnotných materiálov. Aby Vám naše okná slúžili dlhé roky, dodržujte nasledujúci návod na používanie, ošetrovanie a údržbu. Obsluha je jednoduchá a bezproblémová, napriek tomu by ste si mali presne prečítať tento návod a držať sa pokynov na obsluhu.

Používanie kovania

• Poloha kľučky k dlhodobému vetraniu miestnosti.
• Poloha kľučky k mikrovetraniu
• Poloha kľučky ku krátkodobému vetraniu alebo pri čistení okenných tabulí. Nenechávať okná bez dozoru.
• Poloha kľučky „uzavreté“ – miestnosť bez dozoru, nie je nutné vetrať.

Viete, že...
- Pri úplnom vetraní je postačujúce na úplnú výmenu vzduchu v miestnosti maximálne 3 minúty
- v menej a neobývaných miestnostiach je postačujúce mikrovetranie
- odporúčané nárazové vetranie cez úplne otvorené okno je v zime energeticky úsporné len vtedy, keď sa vykonáva na krátky čas (4-6 minút)
- vetranie pri sklopenej polohe okna má zmysel len v sezóne bez vykurovania, uprostred zimy nemá byť okno sklopené dlhšie ako 7 až 20 minút za hodinu

Pokyny pre užívateľa:

• Nedopustiť prídavné zaťaženie krídla.
• Nedopustiť pritlačenie krídla k okraju okenného otvoru.
• Nedopustiť vloženie akýchkoľvek prekážok do otvoru medzi krídlom a rámom.

Ošetrovanie a údržba kovania
Aby bola zachovaná funkčnosť otváravo – sklopného kovania pre okná a balkónové dvere, je nutné urobiť najmenej raz za rok nasledujúce úkony:

• U častí kovania, ktoré majú bezpečnostný charakter, je nutné kontrolovať ich opotrebenie.
• Všetky pohyblivé časti a uzavieracie miesta kovania je nutné mazať. (najbežnejší prostriedok WD 40)
• Je nutné používať len také čistiace a ošetrovacie prostriedky, ktoré nenarušia ochranu proti korózii.

Ošetrovanie a údržba povrchovej úpravy a tesnenia
Náter okna je potrebné pravidelne kontrolovať a prípadné poškodenia čo najskôr opraviť. Na zamedzenie straty lesku a ochranu náteru je potrebné pri umývaní okien povrch okien ošetriť aspoň raz ročne prípravkom chrániaci lazúru, napr. Zowosan Lack-Polish.
Na čistenie používajte vždy len bežné čistiace prostriedky s nízkou agresivitou alebo druhmi, ktoré nemôžu poškriabať povrch! Žiadna časť nesmie byť ošetrovaná ostrými predmetmi.
Pri lakovaní, maľovaní, opravách alebo omietaní je nutné chrániť drevené okná krycou páskou alebo fóliou pred znečistením cementom, maltou, vápnom a podobne, ktoré by mohli rozleptať povrch. Tesnenie je vhodné ošetriť raz do roka silikónovým olejom.

Ochrana dreveného povrchu pri murárskych prácach
Silikáty obsiahnuté v stavebných hmotách (malta, stierky, maliarske farby...) nepriaznivo pôsobia na povrchy upravené vodou riediteľnými farbami. Na povrchu farby, v miestach kontaktu so stavebnými hmotami obsahujúcimi silikáty dochádza k rozleptaniu. Jediný spôsob opravy takto poškodeného povrchu je jeho prebrúsenie a opätovné nanesenie lazúry. Z tohto dôvodu je vhodné chrániť drevené okná pri prácach s týmito materiálmi ochrannou páskou, napr. TESA (tesa 4840, tesa 4838, tesa 4438), tieto pásky sú opatrené akrylovým lepidlom, ktoré sa neprichytáva na povrchu okien ani po dlhodobom použití. Pásky sú rôznej šírky a sú aj jednostranné aj obojstranné, kde sa dá nalepiť ochranná fólia.


Drevum, (c) 2006, vytvorilo: MaM multimedia, s.r.o.